energimærke Besøg www.energimærke.nu Hustjek
Bliv_kontaktet
  • Should be Empty:

Eller ring direkte på

6140 1661

Energimærke

Ved salg af bolig, er det et lovkrav at den er energimærket.

Formålet er at synliggøre energiforbruget, og derved de muligheder, der er for at spare energi.

Et energimærke har 2 formål:
  1. At synliggøre energiforbrug og derved være en slags  varedeklaration.
  2. At give et overblik over mulige energimæssige  forbedringer, hvad de koster at gennemføre og hvad  besparelsen er på varme- og/eller elregningen.

Som sælger er man forpligtet til at fremvise et energimærke for ejendomsmægler forud for annoncering, da energimærket skal fremgå af salgsannoncen.

Energimærket udarbejdes af en energikonsulent fra et certificeret firma. Energimærkning foretages udfra opmålinger, oplysninger fra BBR, tegninger og besigtigelse af huset. Beregninger til energimærket laves på grundlag af standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, forbrugsvaner m.v.

Er dit hus højst 25 år gammelt, og er der ikke foretaget ændringer sådan, at husets energimæssige ydeevne er ændret, kan du få udarbejdet et energimærke uden bygningsgennemgang.
Læs mere om det såkaldte automatmærke på hjemmesiden: www.energimærke.nu

Vi energimærker også store ejendomme (flerfamiliehuse), andelsforeninger, ejerforeninger, udlejningsejendomme og erhvervsejendomme - Læs mere og bestil på vores hjemmeside: www.johenergi.dk

Copyright © 2018 JOH Projekterende Rådgiver. All rights reserved. Sitemap